menu
PGD

Senioren

‘Senioren’ vormen niet echt een aparte groep in de gemeente. Zolang het kan, nemen ze volledig deel aan de activiteiten. Mocht het echter niet meer mogelijk zijn om de bijeenkomsten te bezoeken, dan is er een groep vrijwilligers die hen op regelmatige basis bezoekt en zo de betrokkenheid met de gemeente in stand houdt.

Een paar keer per jaar is er voor de ouderen een speciale middag of avond, de zogenaamde ‘Jong van hart-groep’. Dit kan een kerst- of paasviering zijn, of we behandelen een onderwerp dat voor met name voor senioren interessant is. Verder kunnen ouderen een grote taak blijven uitoefenen door te bidden voor het gemeenteleven en het werk over de grenzen.