menu
PGD

Gebruiksplan Pinkstergemeente Doetinchem mei 2021

schoolgebouw Ulenhof College, Bizetlaan 86, 7002 LZ te Doetinchem

Versie: Mei/Juni 2021 – passend bij richtlijnen van de overheid overeengekomen met kerkorganen NL waaronder VPE

Functies van dit gebruiksplan

 • We beschrijven in dit plan de inrichting, organisatie en procedures tijdens huidige fase “zeer ernstig” van de coronacrisis;
 • De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
 • Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen onze gemeente;
 • Dit plan is online te vinden op onze website en op meerdere plaatsen (op papier) in het Ulenhof College aanwezig.

Start diensten en bezoekersrichtlijn volgens passend bij huidige fasering

 • Vanaf zondag 9 mei gaan we weer starten met de wekelijkse samenkomsten met de aanwezigheid van gemeenteleden en gasten die dat wensen. Dit kan tot een maximum van circa 30 mensen, bovenop de gemeenteleden die een taak hebben tijdens de dienst.

Algemene afspraken

Wij vinden lofprijs, ontmoeting, onderwijs en bidden belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling ons conformeren aan de overeengekomen richtlijnen met de overheid:

 • Bezoekers tot een maximum van 30 worden gevraagd zich aan te melden via de website. Als het maximum aantal bezoekers geregistreerd is, kunt u zich niet meer aanmelden voor deze dienst maar natuurlijk via de livestream die zondag deelnemen vanuit de thuis.
 • 1½ meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • Mensen die ziek, verkouden of andere klachten behorend bij Corona hebben worden dringend verzocht om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • De samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM.
 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dit betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig evalueren.
 • Zingen nog niet toegestaan is voor de 30 bezoekers van de diensten.
 • In het Ulenhof tijdens binnenkomst en bij vertrek dringend advies een mondkapje te dragen, alleen tijdens het zitten gedurende de dienst is dat advies niet van toepassing.

Gebruik van het Ulenhof College

 • Het Ulenhof College is geen eigendom van de Pinkstergemeente Doetinchem (PGD); elke zondagochtend huren we deze locatie, waarbij geen andere huurders (derden) aanwezig zijn. Er worden dus geen andere samenkomsten / bijeenkomsten tegelijkertijd gehouden.
 • De zaal wordt in principe bijna niet aangepast zodat er minimale inspanning nodig is om de zaal weer in de voor de school gewenste opstelling achter de laten.
 • De aanvangstijd voor de dienst is 10:30 uur. Advies voor de bezoekers is om niet te lang van tevoren al aanwezig te zijn: streven zou kunnen zijn zo rond 10.25 aan een tafel te zitten in de zaal.  Vanaf 8:30 uur kunnen de mensen met een taak, techniek team, coördinatoren etc. al in het kerkgebouw voor de voorbereiding.

Gebruik grote aula

 • In de grote aula staan de tafels met stoelen in de normale Ulenhof schoolopstelling.
 • Personen die tot één huishouden behoren wordt gevraagd aan een tafel te gaan zitten met het gezicht naar het podium. Zorg dat u op 1,5 m ruimte een tafel kiest van een andere tafel die al bezet is.
 • U wordt verzocht niet met meer dan 2 personen aan een tafel te zitten als u niet uit hetzelfde gezin komt.
 • Met 30 bezoekers is gezien de zaalgrootte goed te borgen dat er voldoende afstand is.
 • Om het één en ander in goede banen te leiden kan het zijn dat de koster en/of leiding van dienst aanwijzingen geeft, u wordt vriendelijk verzocht deze dan op te volgen. Deze zijn te herkennen aan een geel hesje. Dit geldt ook voor de aanwijzingen van het welkomstteam.

Gebruik lokalen voor kinderdiensten

 • Voor de komende zondagen nog niet van toepassing.

Gerelateerd aan het gebouw

 • Routing: bij binnenkomst wordt bewust aandacht gevraagd voor de gezondheid van mensen d.m.v. een vraag van het welkomstteam.
 • Er wordt aangegeven hoe mensen het gebouw binnenkomen en weer verlaten d.m.v. stickers op de grond (pijlen, afstand houden, geen doorgang). Vooralsnog is de hoofdingang van het Ulenhof de ingang en dit is na afloop van de dienst ook de uitgang.

Binnenkomst van het gebouw

 • De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken;
 • Desinfecterend middel staat bij de ingang. Elke persoon wordt geacht zijn handen te desinfecteren.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe.
 • Het welkomstteam vult bij de ingang van de zaal van iedereen de naam in zodat duidelijk is hoeveel mensen er in het gebouw zijn. Bij eventuele besmettingen achteraf kan deze lijst gebruikt worden om personen te benaderen.
 • De mensen lopen direct na binnenkomst, via de looproute door naar de zaal om plaats te nemen aan een vrije tafel.

Toiletgebruik

 • Mensen wordt gevraagd het toiletbezoek tot een minimum te beperken, door van tevoren thuis naar het toilet te gaan. In uitzonderingssituaties zijn toiletten beschikbaar. Op het toilet staan schoonmaakdoekjes, waarmee mensen zelf de wc en deurklinken schoon moeten maken na hun gebruik.

Algemene richtlijnen voor bezoekers

 • Geen handen schudden.
 • Regelmatig de wanden wassen en/of gebruik maken van desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol.
 • Deel materialen (zoals telefoon) niet met anderen.
 • Voorafgaand aan de dienst wordt de ruimte geventileerd door ramen en deuren zoveel mogelijk open te zetten. Daardoor zou het tijdens de dienst iets frisser kunnen zijn dan gebruikelijk; houdt u hiermee rekening.

Avondmaal

 • Voorlopig zullen we nog geen Avondmaal vieren. We kijken nog hoe we dit in een later stadium op een verantwoorde manier weer kunnen vieren met elkaar.

Reinigen en ventileren

 • Na de dienst wordt de kerk goed geventileerd door alle ramen en deuren minimaal 20 minuten open te zetten. Hiervoor is de koster verantwoordelijk.

Collecte

 • Inmiddels is het al langer gebruikelijk en heeft het de voorkeur dat u uw gift voor collectes overmaakt via het rekeningnummer van de PGD. Voor uitzonderingen is er voor bezoekers een collectedoos op weg naar de uitgang.

Koffiedrinken

 • Na de dienst is er vooralsnog GEEN gelegenheid koffie te drinken.

Taakomschrijvingen

 • Coördinatoren: Tijdens de dienst is de koster de coördinator en aanspreekpunt in geval van vragen rondom de richtlijnen en het nakomen er van, te herkennen aan hun gele hesje. Het welkomstteam staat bij de ingang en wijst de mensen op het gebruik van de desinfecterende handgel en de verplichte namenlijst.
 • Tijdens elke kerkdienst is er, minimaal één oudste en/of  bestuurslid aanwezig. Voor vragen kunt u uiteraard ook bij hen terecht.
 • Leiding van dienst: hij/zij heeft, zoals gebruikelijk, de leiding over de verschillende onderdelen van de dienst. Wilt u ook iets zeggen in de dienst? Overlegt u dat dan vooraf met hem/haar.

Tijdschema kerkdienst (zondagochtend)

 • Vanaf 8:30 uur: voorbereiding zaal (techniek, koster etc.);
 • 9:30 uur: ramen en deuren in de grote aula worden open gezet om te ventileren (koster);
 • 9:15 uur: coördinatoren aanwezig in aula, eventueel materialen klaarzetten binnen.
 • 10.00 gebedsmoment voor mensen met een taak voor de dienst.
 • 10:20 uur: gemeenteleden + gasten komen binnen en lopen naar de zaal om plaats te nemen aan een tafel.
 • 10:30 uur: aanvang dienst met openingslied(eren) die gestreamd worden voor de mensen thuis en op de beamer te zien zijn voor de bezoekers in de zaal. De rest van de dienst heeft dan de volgende blokken:
 • Mededelingen Lvd en dienst opdragen met gebed
 • Blok van liederen om te luisteren, kijken en in gedachten mee te zingen voor de bezoekers in de zaal en om mee te zingen voor de mensen thuis
 • Preek
 • Afsluiting d.m.v. gebed en zegen voor de gemeente door lvd.
 • Slotlied
 • Circa 12:00 uur: einde kerkdienst waarna de bezoekers op gepaste afstand het gebouw weer verlaten.