menu
PGD

Zondagdienst

We komen ’s zondags samen in het Ulenhofcollege te Doetinchem. Om 10:30 uur begint de dienst. Na de dienst is er mogelijkheid om samen koffie te drinken. 

Iedereen is welkom, ook als u nog nooit in een kerk bent geweest of als u niets weet van het christelijk geloof.

Onze bijeenkomsten hebben niet altijd dezelfde structuur, maar in grote lijnen gaat het er als volgt aan toe.

Aanbidding en muziek
Nadat de dienst geopend is met gebed, beginnen we met een tijd van zingen.

Na het eerste lied gaan de kinderen naar hun eigen kinderdienst. De diverse leeftijdsgroepen kunt u vinden onder het kopje ‘kinderen’.
N.B. Als kinderen – om wat voor redenen dan ook –  in de dienst blijven, blijven ze bij hun ouders zitten

Een muziekband begeleidt ons tijdens het zingen en de woorden van de liederen worden geprojecteerd op een scherm, zodat iedereen die dat wil, kan meezingen. Door het zingen bouwen we ons geloof op en willen we God eren en aanbidden. In de aanbiddingstijd wordt rekening gehouden met alle leeftijdsgroepen. Dit betekent nieuwe, oude en Engelstalige liederen. Er is ruimte voor stilte en gebed. Ook is er ruimte voor persoonlijke inbreng, zoals een persoonlijk gebed, aanbidding, of het doorgeven van een gedachte die God ingeeft.

Hierna komt de toespraak ofwel preek, door één van onze eigen gemeenteleden of door een gastspreker (zie hiervoor de agenda).  Bent u geïnteresseerd om eens een preek te beluisteren, neem dan contact op met één van de oudsten of via het contactformulier.

Om ong. 12:00 uur sluiten we de dienst af met gebed, het uitspreken van de zegen en een lied. De kinderen worden opgehaald uit hun eigen kinderdienst en er is ruim tijd om met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie/thee.

Avondmaal
Een keer per 4 - 6 weken vieren we avondmaal. Soms zijn er speciale diensten, zoals een jongerendienst, gezinsdienst of een andere viering. Dit kunt u vinden in de agenda.