menu
PGD

Privacyvoorwaarden

Cookieverklaring

Op deze website gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar informatie in opgeslagen kan worden (bijvoorbeeld een zoekopdracht, een filter etc). Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

Functionele cookies
We gebruik functionele cookies, die noodzakelijk zijn om deze website te kunnen laten functioneren.

Analytische cookies
Ook gebruiken we analytische cookies, waarmee we de werking van deze website kunnen optimaliseren. we kunnen met deze cookies bijvoorbeeld bijhouden hoe je onze website hebt gevonden en welke delen van deze website je hebt bezocht. Op basis hiervan kunnen we wijzigingen doorvoeren aan deze website. We anonimiseren deze analytische cookies zodat het gebruik niet naar jou te herleiden is.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van de browser die je gebruikt raadplegen.

Cookies uitschakelen
Je kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van deze website werken dan misschien niet goed meer.

Gebruikte cookies

Google Analytics
van Google | categorie: Analytisch
We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat Google wel en niet mag bijhouden. We hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. We laten Google de IP-adressen anonimiseren zodat het gebruik van deze website niet naar jou of een persoon te herleiden is.

Session id
Van de PGD | categorie: functioneel
We gebruiken Session id-cookies om tijdens je bezoek de door jou gemaakte keuzes (bijvoorbeeld een zoekfilter) te kunnen onthouden. Daarnaast wordt de session id-cookie ook gebruikt voor een verbeterde beveiliging. De Session id-cookies worden geplaatst door het kerkspot CMS en na afloop van jouw bezoek automatisch verwijderd.

Inzage en wijzigingen

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer deze website wijzig, kan het zijn dat ook de privacyverklaring wijzigen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens we van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie onze contactgegevens.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming (zover dat wettelijk mogelijk is)
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat ik zeker weet dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Formulieren

Op deze website kunnen formulieren ingezet worden om eenvoudig contact te kunnen opnemen of om vragen te kunnen stellen als u deze wijze prefereert boven telefonisch of mail contact. De inzendingen worden gestuurd naar het algemene info@pgd.nu adres. Dit email adres wordt beheerd door de communicatie groep van de PGD. Tevens worden de inzendingen ook voor een onbepaalde tijd opgeslagen in deze website als backup.